Onze scholen

Orion Werkstraat

Expertisecentrum Orion

Vacatures

Stichting Orion voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs


Alle kinderen die aangewezen zijn op speciaal onderwijs en extra zorg kunnen bij Orion terecht. Wij bieden onze leerlingen een stabiele, veilige leeromgeving waar men positief en met respect met elkaar omgaat en waar alle medewerkers gericht zijn op het ontwikkelen van de talenten van de leerling. Zo werken we samen met de ouders en de leerling aan hun toekomst in wonen, werken en welzijn.

Heb je vraagstukken als het gaat om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? 

We helpen je graag. Dat doen we niet alleen op onze eigen scholen, maar ook vanuit Expertisecentrum Orion. We willen onze expertise delen in de vorm van ondersteuning, onderwijs, advies en/of training.

Net wat de leerling, ouder, leerkracht, school of zorginstelling nodig heeft.