De weg naar betaald werk

 

De Orion Werkstraat is de leerweg voor alle vier Orion Colleges (voortgezet onderwijs) naar een vervolgopleiding, betaald werk of en arbeidsgerichte dagbesteding. In de Werkstraat worden leerlingen voorbereid op hun toekomstige werkomgeving.

De Werkstraat zet in op praktijkleren

Hoe kunnen we de jongeren nog beter voorbereiden op hun werkzame leven? Hoe ze hun sociale- en werknemersvaardigheden verbeteren? Welke beroepen passen het beste bij hen? Belangrijk is dat we in verbinding staan met de leerlingen en dat zij aan de slag gaan vanuit een intrinsieke motivatie.

We onderzoeken in welke sectoren werk te vinden is. Er wordt opgeleid richting branche erkende certificaten. Hierin wordt steeds afstemming gezocht met werkgevers, gemeente, samenwerkingsverband en de Amsterdamse pro en vso scholen.

Stagetraject

Vanuit de Werkstraat wordt er contact gelegd en onderhouden met de (nieuwe) stagebieders en toekomstige werkgevers. Leerlingen volgen een deel van hun onderwijstraject flexibel op de locaties, zodat zij de leerroute kunnen volgen die bij hen past.

De Werkstraat wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds.