Mr. De Jonghschool

Speciaal onderwijs, zorg en opvoeding aan kinderen van 4 t/m 12 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.

Mr. De Jonghschool