Orion College Drostenburg

Voortgezet speciaal onderwijs voor langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en/of een internaliserend gedragsprobleem in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar. Type onderwijs: Praktijkonderwijs, vmbo en havo.

Orion College Drostenburg