Orion College Noord

Voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen tussen de 12 en 20 jaar. Het onderwijs is gericht op zelfredzaamheid en bereidt de leerlingen voor op arbeid. Sommige leerlingen stromen uit naar (arbeidsmatige) dagbesteding, anderen naar betaald of beschut werk of vervolgonderwijs.

Orion College Noord