Orion College Zuidoost

Voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen tussen de 12 en 20 jaar. Het onderwijs is praktijkgericht en leerlingen stromen uit naar (arbeidsmatige) dagbesteding, naar betaald/beschut werk of vervolgonderwijs.

Orion College Zuidoost