Contact informatie

Naar de schoolsite

Van Detschool

Speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar met psychiatrische en/of gedragsproblemen.

Het merendeel van de leerlingen is gediagnosticeerd met een stoornis in het autismespectrum.

Van Detschool