Thuisdocent zieke leerlingen VO

Heb je affiniteit met leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 die (ernstig) ziek zijn, een eerstegraads (of tweedegraads) lesbevoegdheid en wil je het verschil maken? Reageer!

Het expertisecentrum van stichting Orion Amsterdam zoekt ter ondersteuning van chronisch zieke leerlingen die voor langere tijd niet (volledig) naar school kunnen een: Thuisdocent zieke leerlingen VO. Wij zijn op zoek naar iemand die vakinhoudelijke ondersteuning kan bieden op het gebied van:

  • Nederlands
  • Economie

De vakinhoudelijke ondersteuning thuis zorgt ervoor dat, ondanks alles, óók deze leerlingen zich blijvend kunnen ontwikkelen op hun eigen school en gericht blijven op hun nabije toekomst. 

  • Het uitvoeren van deze taak vraagt om een flexibele inzet en kan gecombineerd worden met een deeltijdbaan.
  • Per leerling wordt er per week maximaal 4 uur ondersteuning thuis geboden. De wijze van invulling gebeurt in samenspraak met de thuisdocent.
  • De bekostiging verloopt op factuurbasis via het expertisecentrum Orion.

Voor verdere vragen en een reactie kunt u contact opnemen met de adviseurs passend onderwijs zieke leerlingen (APOZ).

Marisa Post
m.post@orion.nl
06 44 72 13 00

Karla Uitewaal 
k.uitewaal@orion.nl
06 19 30 05 90

Patricia Scholte - ter Horst 
p.scholte@orion.nl  
06 40 89 69 27

Vacature details

  • Thuisdocent
  • Anders
  • parttime
  • Startdatum" In overleg

Contact informatie